ÖVERJORDISKT VACKER – UNDERJORDISKT STARK

Vanliga rhododendron ställer särskilda krav på jorden. Om dessa inte är uppfyllda, växer inte rhododendron optimalt. INKARHO®-rhododendron har testats på alla trädgårdsjordar och har förmågan att växa och frodas på alla jordar med hög humushalt. Med INKARHO®-rhododendron kan nu alla trädgårdsägare glädja sig åt yppiga blommor på städsegröna rhododendron.

INKARHO®-Dufthecke

Easydendron®

MARKNADSFÖRING

Reklam- och bildmaterial för din marknadsföring finns tillgängligt i vår butik.