ÖVERJORDISKT VACKER – UNDERJORDISKT STARK

Vanliga rhododendron ställer särskilda krav på jorden. Om dessa inte är uppfyllda, växer inte rhododendron optimalt. INKARHO®-rhododendron har testats på alla trädgårdsjordar och har förmågan att växa och frodas på alla jordar med hög humushalt. Med INKARHO®-rhododendron kan nu alla trädgårdsägare glädja sig åt yppiga blommor på städsegröna rhododendron.

INKARHO®-Dufthecke

Easydendron®

MARKNADSFÖRING

Reklam- och bildmaterial för din marknadsföring finns tillgängligt i vår butik.


Easydendron®: Diese Pflanze unterliegt dem Sortenschutz ('Rhodunter 37(s)'). Die Vermehrung und gewerbliche Weiterkultur ist verboten!
Dufthecke: Diese Pflanze unterliegt dem Sortenschutz ('Rhodunter 48(s)'). Die Vermehrung und gewerbliche Weiterkultur ist verboten!